שיחה גנוזה עם "משפיע" חב"די מפורסם: לימוד קבלה וחסידות – המשותף בין התחומים והנבדל

לפני כמה שנים, קיימתי שיחת-עומק עם אחד המשפיעים החב"דיים בנוגע ללימוד קבלה וחסידות – המשותף בין התחומים והנבדל.  השיחה שהעליתי על הכתב שיקפה במדויק את הדברים שנאמרו הן בשיחה הפרונטלית בינינו והן בשיחות טלפון משלימות. המשפיע הנכבד, מסיבותיו שלו, לא אהב כל כך את הטקסט שאני הכנתי בהתאם להבנתי את השיחה ובהתאם לטעמי הספרותי, וכך בסופו של דבר, הטקסט שנדפס עבר שינויי עריכה מפליגים ביותר, כדי כך שלא הסכמתי לחתום את שמי על התוצר הסופי (בגלל ליכוד של כמה סיבות, ובעיקרן משום שסברתי שהטקסט הסופי משקף טקסט שמבחינה מקצועית לא הייתי רוצה שיפורסם תחת שמי). לקראת ל"ג בעומר, המקובל במסורת ישראל- – – >

שיחת עומק עם הרב זלמן גופין – אחד מחשובי ה"משפיעים" בחב"ד – על חג הפורים ועל שיכרות בפורים בהגות חב"ד

 מהו המאפיין הפנימי של חג פורים? כיצד ניתן לחבר את הסיפור ההיסטורי ההוא לחיי היום-יום שלנו? ומדוע בפורים צריך לשתות יין? * שיחת עומק עם הרב זלמן גופין – אחד מחשובי ה"משפיעים" בחב"ד – על חג הפורים ועל שיכרות בפורים בהגות חב"ד   סיפור הנס הגדול המסופר לנו במגילה, המהפך העצום מסף-כלייה לתקומה ומאבל ליום-טוב, מסביר לנו היטב מדוע קבעו לאחר מכן לדורות את חג הפורים לזכר ולציון מאורע עצום זה. "לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה". על דברי חז"ל "הקורא את המגילה למפרע לא יצא" (שאם קרא את המגילה שלא כסדרה, שהקדים את- – – >

דרכו הפסיקתית של רבי משה פיינשטיין – שיחה עם הרב שבתי רפופורט

שיחה על דמותו ודרכו ההלכתית המיוחדת של  רבי משה פיינשטיין, בעל ה"אגרות משה",  עם נכדו ועורך כתביו, הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט, ראש המכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן