הרצאה ראשונה: מבוא קצר לדיני חוזים ולהרצאות על דיני חוזים

במהלך הקורס נלמד את:

  1. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
  2. חוק החוזים (חלק כללי)
  3. חוק החוזים האחידים
  4. חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)

קיימים שני סוגי חוקים

  • חוק קוגנטי – חוק שלא ניתן להתנות עליו. גם אם הצדדים רוצים לקבוע אחרת, אין לכך תוקף, והוראת החוק היא שתקפה (ימי חופש, למשל).
  • חוק דיספוזיטיבי – חוק שניתן להתנות עליו. כך שאם הצדדים רוצים לקבוע אחרת, יש לכך תוקף.

לעיתים בחוק עצמו יש סעיפים כאלה, ויש סעיפים כאלה.

התנאים המקדמים לחוזה ("שומרי הסף"):

  1. כוונה ליצור יחסים משפטיים
  2. כשרות משפטית
  3. שפיטות

החוקים שיידונו בהרצאות:

פ"א לחוה"ח  (מו"מ לכריתת חוזה); ס' 1 – 12. (כריתה).

פ"ב לחוה"ח (פגמים בכריתה); טעות(14), הטעיה(16), כפיה(17), עושק(18).

פ"ג לחוה"ח (תוכן החוזה); פרשנות החוזה (25). השלמה (26).

חוה"ח האחידים.

חוה"ח תרופות – הפרה – אכיפה, ביטול, פיצוי.