עלי משפט

דיני חוזים - תמצית פסקי הדין המרכזיים

שם טוב נ' פרץ

שם טוב נ' פרץ – בעניין עסקת מקרקרעין שנעדרת דרישת הכתב

המקרה: שמואל (סמי) שם טוב, כקבלן בנייה, יזם הקמת פרויקט מגורים בן ארבע יחידות דיור (קוטג'ים) על חלקת מקרקעין בירושלים. אותה עת הייתה החלקה רשומה על שם לילי, גרושתו. כחלק מהליכי התכנון של הפרויקט אוחדה החלקה עם חלק מחלקות סמוכות, והפרויקט הושלם. שלושה מבין ארבעת הקוטג'ים שהוקמו על המגרש נמסרו

קרא עוד »
קלמר נגד גיא

קלמר נגד גיא: עסקת "קומבינציה" שהושלמה אך לא עונה על דרישות הכתב

המקרה: לקלמר היה שטח בהרצליה. גיא ביקשו לבנות לעצמם בית פרטי בהרצליה וחיפשו שטח מתאים. באופן כלשהו נפגשו קלמר וגיא. גיא הציעו לקלמר כי הם – גיא (המשמשים כדאריכלים) – יבנו על גבי השטח שני בתים. בית אחד, שייבנה על ידי גיא, יינתן לקלמר, ובתמורה לכך גיא יקבלו את השטח

קרא עוד »
פרינץ נ' אמירים

פיצויי קיום במקרה ששני הצדדים נהגו בחוסר תום לב – פס"ד פרינץ נ' אמירים

  תצפית על מושב אמירים בגליל העליון על רקע הר מצפה ימים. צולם מקיבוץ פרוד (CC BY-SA 3.0) המקרה: בני הזוג פרינץ שכרו דירה בישוב אמירים, ואחר כשנת מגורים פנו לוועדת הקליטה של הישוב בבקשת קליטה ליישוב. יישוב אמירים דחה את בקשת הצעה זו לאור העבודה שבני הזוג פרינץ אינם

קרא עוד »
פרינץ נ' אמירים

האם הפרת שיוויון במכרז פרטי עולה כדי הפרת חובת תום הלב? קל בניין נגד ע.ר.מ (ערעור 1)

המקרה: חברת ע.ר.מ הציעה לחברות בנייה להגיש הצעות למכרז שהיא עושה לצורך עבודות. חברת קל בניין הגישה הצעה, כמו גם חברות אחרות. הצעות ניתנו בהצעות לתוך תיבה כנהוג מכרז סגור. התנהל הליך של ועדת מכרזים וההצעות הוגשו לתוך תיבה, שנפתחה "בתהליך מסודר, בנוכחות נציגי החברה". התקיימו מפגש וסיור מיוחד לחברות

קרא עוד »
לוין נגד לוין

סיכום פסק דין לוין נגד לוין: האם ניתן להתעלם מסעיף מפורש בחוזה האוסר את הצגתו בבית המשפט?

המקרה: זוג ולו 3 ילדים החליט לסיים את קשר הנישואין ביניהם. בני הזוג – בעזרת עורך דין – כתבו מסמך שכונה על ידם חוזה, שבו סוכמו עיקרי הסידורים ביניהם עד למועד קבלת גט על הסיכומים החשים שיהיו כרוכים בו. בסעיף 11 למסמך נקבע כי "החוזה יהיה חסר תוקף משפטי ויהווה

קרא עוד »
תרופות בשל הפרת חובת תום הלב

מתי מעניקים פיצויים חיוביים בשל הפרת חובת תום הלב במשא ומתן לכריתת חוזה? פס"ד קל בניין

המקרה: חברה מזמינה הצעות לביצוע עבודה במסגרת מכרז. היא מנהלת משא ומתן עם המציעים. היא מסכמת את כל התנאים עם אחד המציעים. כל שנותר הוא הצורך באישורה של מועצת המנהלים של החברה. מועצת המנהלים מחליטה שלא לאשר העיסקה. היא כורתת חוזה עם מציע שלא נטל חלק במכרז. בהתנהגותה זו הפרה

קרא עוד »
חלפון נגד דיסקונט

חובת תום הלב במשא ומתן: חלפון נגד בנק דיסקונט (ע"א 8143/14)

המקרה: שני העַרֶבים משמשים בעלי המניות ומנהלים של החברה. החברה נטלה הלוואות מהבנק (60 מיליון ₪), ו2 הערבים חתמו על ערבות. החברה נקלעה לקשיים ונכנסה להליכי פירוק וכינוס, ובשל כך תבע הבנק את הערבים לשלם את חובותיהם מכוח ערבותם לחברות, וניהל איתם משא ומתן לשם הגעה להסדר פשרה. המשא ומתן

קרא עוד »
סיכום מוקדם שלא נחתם

האם מסמך סיכום מוקדם – המפנה לחוזה עתידי שצריך להיערך – שלא נחתם עשוי להיחשב התחייבות חוזית בנסיבות העניין? פס"ד בוטקובסקי ושות' – נ' אליהו גת (ע"א 692/86)

המקרה: סיכום מוקדם שלא נחתם המוכרת, חברה עסקית, הייתה בעליו של מגרש. היא הציעה את המגרש למכירה. הרוכשים ביקשו לרכוש את המגרש. על רקע זה התנהל משא ומתן בין הרוכשים לבין נציג המוכרת (להלן: המוכרת). הצדדים קיימו פגישות אחדות, שבהן נשאו ונתנו בגובה המחיר ובתנאי תשלומו. באחרונה מבין הפגישות הללו,

קרא עוד »
הצעת רכישה

מזר נ' גאון (רע"א 3160/08): סיכום הנקודות המרכזיות שבפסק הדין הנוגעות לתוקפה של "הצעת רכישה"

פרטי המקרה הרלוונטיים לעניינו: 1. לקבלן שטח קרקע שהוא מייעד לבנייה, ועוד בטרם קיבל היתר דירה הוא משווק את הדירות העתידיות שייבנו במקום. בין היתר שיווק דירה בת 4 חדרים, אשר הרוכשים הביעו עניין לרוכשה. 2. המבקשים ניהלו מגעים עם נציגי המכירות מטעם המשיבה בקשר עם הדירה, והצדדים חתמו בתאריך

קרא עוד »
זיכרון דברים

האם זיכרון דברים הוא חוזה? סיכום פסיקת "רבינאי נגד חוה מן שקד" בנושא

מתי יש לראות ב"זיכרון הדברים" שבו מופיע תנאי כי בעתיד יעשה "החוזה", כיוצר קשר חוזי מחייב בין הצדדים גם אם "החוזה" הנזכר בזיכרון הדברים לא נעשה? מהו בעצם זיכרון דברים? ישנן שתי השקפות: בהתאם לנקודת המבט האחת, עריכת זיכרון הדברים היא שלב אחד מבין שלבי המשא והמתן, שלבים שתחילתם בטרם

קרא עוד »