עלי משפט

משפט חוקתי - תמצית פסקי הדין המרכזיים

פרשנות או התערבות בחקיקה

פרשנות או התערבות בחקיקה: עד כמה יכול ללכת השופט רחוק בעיקור וסירוס חוק לגטימי?

לא בכל שעה נקראת בפני המעיין ההזדמנות לצפות בוויכוח אידיאולוגי עמוק המתגלע בין שני שופטי בית משפט העליון. בטח שלא בכל שעה נקראת ההזדמנות לעיין בוורסיה עדכנית של הוויכוח, הנוגעת לאושיות הדיון הפנים-ישראלי בסוגיות ליבה מהותיות. מעלותיה של הצצה כזאת לוויכוח אידיאולוגי שכזה נעוצות בכך שמדובר בדיון עמוק, יסודי ואינטליגנטי,

קרא עוד »
דניליביץ נגד אלעל

עקרון השיוויון: האם מותר להפלות בן זוג הומוסקסואלי לרעה ולגרוע ממנו הטבות המגיעות לבני זוג של כלל העובדים? דנילביץ' נגד אלעל

המקרה המשיב מועסק כדייל אצל העותרת (חברת אלעל). על-פי ההסכם הקיבוצי, זכאי כל עובד (קבוע) לקבל אחת לשנה כרטיסי טיסה ללא תשלום (או בהנחה) עבורו, ועבור "בן/בת זוגו (בעל/אשה)"; או "לידוע/ה בציבור כבעל/כאשה של עובד/ת החברה אם בני הזוג חיים ביחד במשק בית משותף כבעל ואשה לכל דבר ועניין ואין

קרא עוד »
דייזין נ' משרד העבודה

בג"ץ 04/5 דייזין נ' משרד העבודה: האם זה חוקתי לאסור על העסקת יהודים בשבת?

המקרה חברה לשיווק רהיטים בעלת סניפים ברחבי הארץ, מעסיקה עובדים יהודים בסניפיה. סניפים אלה מופעלים בכל ימות השבוע, ובכלל זאת ביום שבת. בשל כך הוטל על העותרת קנס מינהלי קצוב בסך 15 אלף ₪, זאת, בגין העסקת עובדים יהודים בזמן המנוחה השבועית, בניגוד לאמור בסעיפים 9 ,9א, 26(א) לחוק שעות

קרא עוד »
מדינה יהודית ודמוקרטית

סיכום סעיפים 1 – 18, 35 – 51, 59 -67 ו-74 – 76 לפס"ד של השופט ברק בפרשת המזרחי

בפסק הדין נקבע כי עם חקיקת חוקי היסוד (חופש העיסוק וכבוד האדם וחירותו)  במרץ 1992 חל שינוי מהותי במעמדן של זכויות האדם בישראל. הן הפכו לזכויות חוקתיות. ניתן להן מעמד חוקתי על-חוקי. חוק "רגיל" של הכנסת אינו יכול לשנותן. סעיף 1 במבנה החוקתי של מדינת ישראל, נתונה בידי הכנסת הסמכות

קרא עוד »
פס"ד ירדור

זכותה של הדמוקרטיה להתגונן מפני מי שמעוניין לפגוע בעצם קיומה – פס"ד ירדור

המקרה: רשימה המכילה מועמדים הקוראים לחיסולה של המדינה לבחירות לכנסת בשנת 65 נערכו בחירות בישראל. בין הרשימות שהוגשו לאישור ועדת הבחירות המרכזית הייתה רשימה – "רשימת הסוציאליסטים". התברר כי חמישה מעשרת חבריה היו חברים בתנועת "אל ארד". תנועה שבית המשפט העליון כבר הגדיר את מטרותיה כמטרות השוללות שלילה גמורה ומוחלטת

קרא עוד »
ברגמן נגד שר האוצר

מה דינו של חוק שהתקבל ברוב לא מיוחס והסותר הוראה משוריינת בחוק? – פס"ד ברגמן נגד שר האוצר (בג"ץ 98/69)

עתירתו של מר ברגמן מכוונת נגד חוק שחוקק בכנסת על פיו רק מפלגות קיימות המכהנות בכנסת תקבלנה מימון מפלגות (ולא מפלגות חדשות). שתי טענות מרכזיות בפי העותר: הצעת חוק שכרוכה בהוצאת ממוניות יכולה לבוא רק מטעם ההמשלה ולא כהצעת חוק פרטית של חברי נסת, כמו במקרה של הצעת חוק זו

קרא עוד »
בג"ץ קעדאן

בג"ץ קעדאן: מותר להפלות בני לאומים אחרים בקבלה ליישובים?

  היישוב קציר, סמוך לברטעה ואם אל קוטוף המקרה משפחה ערבית ביקשה להתקבל ליישוב – אגודה שיתופית – קציר, יישוב שהוקם על ידי הסוכנות היהודית. וועד היישוב סירב לבקשת המשפחה הערבית, בטענה כי זהו יישוב שיתופי שמיועד, למעשה, ליהודים בלבד. טענת העותרים: זוהי אפלייה המנוגדת לזכות לשוויון. טענת המשיבים (היישוב

קרא עוד »
קול העם

כשר הפנים סוגר עיתון – "בג"ץ קול העם"

המקרה: שר הפנים סוגר עיתון אופוזיציוני עיתון קול העם, של מתנגדי השלטון בישראל שנת 1954, כתב באחד ממאמריו דברי ביקורת נגד הממשלה תחת הכותרת "ילך אבא אבן להילחם לבד . . .". המאמר ב"קול העם" נסתיים בשלוש הפסקאות הבאות : "למרות ההסתה האנטי-סובייטית יודעים המוני העם בישראל שברית-המועצות נאמנה למדיניות

קרא עוד »