עלי משפט

משפט חוקתי - תמצית פסקי הדין המרכזיים

מדינה יהודית ודמוקרטית

סיכום סעיפים 1 – 18, 35 – 51, 59 -67 ו-74 – 76 לפס"ד של השופט ברק בפרשת המזרחי

בפסק הדין נקבע כי עם חקיקת חוקי היסוד (חופש העיסוק וכבוד האדם וחירותו)  במרץ 1992 חל שינוי מהותי במעמדן של זכויות האדם בישראל. הן הפכו לזכויות חוקתיות. ניתן להן מעמד חוקתי על-חוקי. חוק "רגיל" של הכנסת אינו יכול לשנותן. סעיף 1 במבנה החוקתי של מדינת ישראל, נתונה בידי הכנסת הסמכות

קרא עוד »
פס"ד ירדור

זכותה של הדמוקרטיה להתגונן מפני מי שמעוניין לפגוע בעצם קיומה – פס"ד ירדור

המקרה: רשימה המכילה מועמדים הקוראים לחיסולה של המדינה לבחירות לכנסת בשנת 65 נערכו בחירות בישראל. בין הרשימות שהוגשו לאישור ועדת הבחירות המרכזית הייתה רשימה – "רשימת הסוציאליסטים". התברר כי חמישה מעשרת חבריה היו חברים בתנועת "אל ארד". תנועה שבית המשפט העליון כבר הגדיר את מטרותיה כמטרות השוללות שלילה גמורה ומוחלטת

קרא עוד »
ברגמן נגד שר האוצר

מה דינו של חוק שהתקבל ברוב לא מיוחס והסותר הוראה משוריינת בחוק? – פס"ד ברגמן נגד שר האוצר (בג"ץ 98/69)

עתירתו של מר ברגמן מכוונת נגד חוק שחוקק בכנסת על פיו רק מפלגות קיימות המכהנות בכנסת תקבלנה מימון מפלגות (ולא מפלגות חדשות). שתי טענות מרכזיות בפי העותר: הצעת חוק שכרוכה בהוצאת ממוניות יכולה לבוא רק מטעם ההמשלה ולא כהצעת חוק פרטית של חברי נסת, כמו במקרה של הצעת חוק זו

קרא עוד »
בג"ץ קעדאן

בג"ץ קעדאן: מותר להפלות בני לאומים אחרים בקבלה ליישובים?

  היישוב קציר, סמוך לברטעה ואם אל קוטוף המקרה משפחה ערבית ביקשה להתקבל ליישוב – אגודה שיתופית – קציר, יישוב שהוקם על ידי הסוכנות היהודית. וועד היישוב סירב לבקשת המשפחה הערבית, בטענה כי זהו יישוב שיתופי שמיועד, למעשה, ליהודים בלבד. טענת העותרים: זוהי אפלייה המנוגדת לזכות לשוויון. טענת המשיבים (היישוב

קרא עוד »
קול העם

כשר הפנים סוגר עיתון – "בג"ץ קול העם"

המקרה: שר הפנים סוגר עיתון אופוזיציוני עיתון קול העם, של מתנגדי השלטון בישראל שנת 1954, כתב באחד ממאמריו דברי ביקורת נגד הממשלה תחת הכותרת "ילך אבא אבן להילחם לבד . . .". המאמר ב"קול העם" נסתיים בשלוש הפסקאות הבאות : "למרות ההסתה האנטי-סובייטית יודעים המוני העם בישראל שברית-המועצות נאמנה למדיניות

קרא עוד »